Hội thảo tham vấn về khung hướng dẫn tái sử dụng chất thải rắn trong khu công nghiệp

13:30 - 17:00 15/02/2023 Online/Offline Tiếng Việt & Tiếng Anh Địa chỉ: Khách sạn Fortuna, 6B Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2023 của Dự án “Triển khai khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ Chương trình khu công nghiệp sinh thái toàn cầu” (Dự án) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) thực hiện, Ban Quản lý Dự án đã nghiên cứu xây dựng khung hướng dẫn về tái sử dụng chất thải rắn trong khu công nghiệp hỗ trợ các giải pháp cộng sinh công nghiệp để chuyển đổi khu công nghiệp sinh thái thực hiện kinh tế tuần hoàn. Để cung cấp thông tin và tham vấn ý kiến của các bên liên quan, Ban Quản lý Dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức “Hội thảo tham vấn về khung hướng dẫn tái sử dụng chất thải rắn trong khu công nghiệp”, cụ thể:

Thời gian: 13h30-17h00, thứ Tư ngày 15 tháng 02 năm 2023;

Địa điểm: Khách sạn Fortuna, 6B Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội;

Nội dung: Trình bày kết quả nghiên cứu về khung pháp lý về quản lý chất thải rắn trong khu công nghiệp; giới thiệu, lấy ý kiến dự thảo khung hướng dẫn tái sử dụng chất thải rắn trong khu công nghiệp, hỗ trợ xây dựng hướng dẫn việc xử lý, tái sử dụng chất thải, phế liệu trong khu công nghiệp sinh thái theo quy định tại Điều 58 Nghị định 35/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 5 năm 2022 (Chương trình kèm theo);

Giấy mời và chi tiết chương trình: Xem tại đây

Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Chị Bùi Hồng Phương, Cán bộ Ban Quản lý Dự án, Email: buihongphuong@gmail.com

Chia sẻ

(67)