Hội thảo “Tài chính cho Kinh tế tuần hoàn – Góc nhìn cho các chủ thể tham gia tại Việt Nam”

28 tháng 03 năm 2023 28/03/2023 - 28/03/2023 Offline Vietnamese and English Địa chỉ: Khách sạn Pan Pacfic, Số 1 Đường Thanh Niên, quận Tây Hồ, Hà Nội

Nhằm phổ biến các kết luận và khuyến nghị của báo cáo (về tài chính cho Kinh tế tuần hoàn), Dự án Hướng tới sự tuần hoàn của GIZ (Go Circular Viet Nam GIZ) và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo (kết hợp trực tiếp và trực tuyến) về “Tài chính cho Kinh tế tuần hoàn – Góc nhìn cho các chủ thể tham gia tại Việt Nam”. Hội thảo sẽ thảo luận về cách thức huy động nguồn vốn cho việc chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam. Ngoài ra, hội thảo sẽ làm rõ các công cụ tài chính khác nhau, cũng như rào cản và khởi điểm khi cân nhắc đầu tư.

Thời gian và Địa điểm diễn ra sự kiện cụ thể như sau:

Thời gian: 13:30 – 16:30, ngày 28 tháng 03 năm 2023

Địa điểm: Khách sạn Pan Pacfic, Số 1 Đường Thanh Niên, quận Tây Hồ, Hà Nội

Chia sẻ

(88)