Diễn đàn Kinh tế Xanh đã quay trở lại!

8:00 - 16:15 02/11/2023 Offline Tiếng Anh - Việt Địa chỉ: JW Marriott Hotel Hanoi

Diễn đàn Kinh tế Xanh 2023

Loại sự kiện: Diễn đàn

Thời gian: Ngày 2 tháng 11 năm 2023, 2023, 8:00 – 16:15 (GMT +7)

Đơn vị tổ chức: EUROCHAM

Địa điểm: Khách sạn JW Marriott Hà Nội

Link đăng ký: Diễn đàn Kinh tế Xanh 2023 – EuroCham (eurochamvn.org)

Diễn đàn Kinh tế Xanh (GEF) là sự kiện đầu tiên nhằm đẩy mạnh thảo luận, đối thoại về tăng trưởng xanh ở Việt Nam dành cho các doanh nghiệp và chính phủ. Tiếp nối Diễn đàn & Triển lãm Kinh tế Xanh (GEFE) 2022 của chúng tôi, sự kiện này sẽ đóng vai trò là chất xúc tác cho tương lai bền vững của Việt Nam. Diễn đàn năm nay sẽ có sự tham gia cấp cao toàn thể và 12 phiên hội nghị về các chủ đề khác nhau, bao gồm cả EPR thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn.

Tham dự GEF 2023 và

  • Mạng lưới với các doanh nghiệp hàng đầu, các nhà lãnh đạo ngành và đại diện chính phủ từ Việt Nam và EU
  • Tìm hiểu về các xu hướng và đổi mới mới nhất về tăng trưởng xanh
  • Chia sẻ những hiểu biết và kinh nghiệm của bạn với khán giả toàn cầu
  • Định hình tương lai bền vững ở Việt Nam

Chương trình chi tiết như sau:

Đặt vé tại đây: Diễn đàn Kinh tế Xanh 2023 – EuroCham (eurochamvn.org)

Chia sẻ

(58)