Diễn đàn Kinh tế tuần hoàn Thế giới 2023

30/05/2023 - 02/06/2023 Online

XEM THÔNG TIN CHI TIẾT TẠI WEBSITE

Mọi thông tin của Diễn đàn được cập nhật tại đây website wcef2023.com

 

THAM GIA ONLINE!

Đơn đăng ký online của Diễn đàn năm nay đã được mở. Để có thể tham gia WCEF2023, vui lòng đăng ký tại đây

Chia sẻ

(119)