Hội thảo trực tuyến: Ngày thứ Tư Không rác thải – Giảm thiểu rác thải đại dương

14:30 - 16:00 giờ Bangkok 22/06/2022 - 06/07/2022 Online

Mục đích:  Năm phiên họp hàng tuần (từ 1/6 – 6/7) sẽ tăng cường trao đổi trong khu vực về giảm thiểu rác thải trên biển và chia sẻ kiến thức chuyên môn được đúc kết trong suốt ba năm thực hiện dự án “Tái tư duy về Nhựa” với trọng tâm cụ thể là hơn 20 dự án thí điểm được hỗ trợ. Các thí điểm này bao gồm các nỗ lực tiêu thụ và sản xuất bền vững nhựa, cải thiện quản lý chất thải nhựa trên đất liền và từ biển cũng như các hoạt động nâng cao nhận thức.

Hình thức: Trực tuyến 

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Bahasa, tiếng Trung, tiếng Thái và tiếng Việt

Ngày:  từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7

Thời gian: 14:30 – 16:00 giờ Bangkok

LinkRethinking Plastic – Join us: Wasteless Wednesday Series, 1 June – 6 July (rethinkingplastics.eu) 

Chia sẻ

(13)