Diễn đàn Kinh tế Tuần hoàn Thế giới 2021

13/09/2021 - 14/09/2021 Offline

Sự kiện kinh tế tuần hoàn mang tính bước ngoặt trong năm, Diễn đàn Kinh tế Tuần hoàn Thế giới, đã được tổ chức tại Toronto, Canada từ ngày 13-15 tháng 9 năm 2021. Được tổ chức lần đầu tiên tại Bắc Mỹ, do Chính phủ Canada và Sitra đồng tổ chức, WCEF2021 một lần nữa được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

WCEF2021 được xây dựng dựa trên các sự kiện trước đó để tập trung vào các vấn đề xuyên suốt và các chủ đề trọng tâm là phục hồi kinh tế và chuyển đổi tuần hoàn. Sự kiện đã quy tụ các nhà lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia và những người quan tâm từ khắp nơi trên thế giới để tập trung vào các hành động chính và những thay đổi mang tính hệ thống cần thiết để tạo điều kiện cho thành công lâu dài trên con đường hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn thịnh vượng góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Tham khảo chương trình trên trang web của sự kiện.

Xem sự kiện trên Youtube:

Ngày 13 tháng 9, 16:00 giờ EEST (UTC + 3): https://youtu.be/QdpLHiMFUSo

Ngày 14 tháng 9, 16:00 giờ EEST (UTC + 3): https://youtu.be/YU0fj1OF-CU

Nguồn: Sitra.

Chia sẻ

(10)