Nghiên cứu điển hình

30 Th11 23
Mô hình kinh tế tuần hoàn của Heineken Việt Nam

“HEINEKEN Việt Nam là đối tác liên doanh với Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA). Sau 30 năm hình thành và phát triển, đến nay HEINEKEN Việt Nam vận hành 6 nhà máy với 3.500 nhân viên trên khắp Việt Nam. Công ty đã và đang tạo ra 183.000 việc làm trong toàn bộ chuỗi giá trị, đóng góp tương đương 0,9% vào tổng GDP quốc gia (Theo Báo cáo Bền vững năm 2020 được HEINEKEN Việt Nam giới thiệu tại www.heineken-vietnam.com.vn)

Tại Việt Nam, HEINEKEN sản xuất và phân phối các nhãn hiệu Heineken®, Tiger, Larue, BIVINA, Bia Việt và Strongbow.

Kinh doanh bền vững và có trách nhiệm là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của HEINEKEN Việt Nam. Điều này thể hiện qua cam kết “Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn” ngay từ ngày đầu thành lập. HEINEKEN Việt Nam đã được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vinh danh trong TOP 3 Doanh nghiệp Sản xuất Bền vững nhất Việt Nam 5 năm liên tiếp (2016 – 2020).

Một trong những sáng kiến điển hình và tiên phong mà HEINEKEN Việt Nam thực hành để tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên, kéo dài vòng đời sản phẩm và tăng giá trị của các loại phế phẩm & phụ phẩm chính là mô hình kinh tế tuần hoàn R.E.S.O.L.V.E.
https://drive.google.com/file/d/1OkxlzKfensrbvdr5BGMJM0d4aICzPlTk/view?usp=sharing

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU MỘT NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH?

CHIA SẺ MÔ HÌNH