Mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp của Hop Farm

Nằm tại thôn Dẻ Cau, Xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, mô hình kinh tế tuần hoàn của Hop Farm dựa trên việc trồng bưởi diễn là cốt lõi đã và đang không chỉ mang lại những giá trị về môi trường và còn tạo ra giá trị kinh tế cho chính mình.

Mô hình Hop Farm

Theo Quỹ  Ellen MacArthur, kinh tế tuần hoàn được hiểu bao gồm gồm 2 chu trình: 

+ Một chu trình sinh học: các chất dư thừa sẽ quay trở lại tự nhiên sau khi sử dụng có thể tái sử dụng như là chất dinh dưỡng trong chu trình mới.

+ Một chu trình kỹ thuật: các sản phẩm, cấu kiện hay vật liệu được thiết kế và lưu thông trên thị trường với mục đích giảm tối đa sự hao hụt/lãng phí. Có thể phục hồi vật liệu kỹ thuật bằng chu trình kỹ thuật thông qua các vòng lặp lại khác nhau: bảo trì và sửa chữa, tái sử dụng và phân phối lại, tân trang và chế tạo lại cuối cùng là tái chế.

– Mục đích: Tăng tối đa sự sử dụng các sản phẩm và vật liệu nguyên sinh, không độc hại và các sản phẩm được thiết kế sao cho dễ bảo dưỡng, tái sử dụng hoặc tân trang trong phạm vi vòng đời có ích của chúng, và sau đó dễ được tháo rời và tái chế để dùng cho sản phẩm mới với sự giảm thiểu tối đa sự hao hụt, lãng phí trong toàn bộ chu trình khai thác- sản xuất-sử dụng.

Tương ứng, mô hình của Hop Farm bao gồm như sau:

+ Chu trình sinh học doanh nghiệp đang triển khai: 1- (Trồng cỏ, thu gom cỏ trên đồi bởi – nuôi bò – thu gom phân, ủ hoai mục – bón đổi bưởi, bón cỏ); 2 – Cỏ, cây dại trên đồi bưởi – cắt phủ bề mặt, phân hủy tự nhiên – nguồn phân bổ sung cho cỏ, cây dại, cây bưởi).

+ Chu trình công nghệ doanh nghiệp đang triển khai: 1- (Vỏ bưởi – chưng cất tinh dầu bưởi – bã vỏ bưởi – lên men sản xuất chất tẩy rửa hữu cơ – bã – phân bón cho cây bưởi).

Mô hình Hop Farm

Với mô hình như vậy, Hop Farm hướng đến giải quyết các mục tiêu phát triển bền vững như sau:

– Mục tiêu ngắn hạn: 1, 2, 3, 4, 5, 6

– Mục tiêu dài hạn:  2, 5, 6, 7,9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Trong suốt 5 năm kể từ ngày thành lập, doanh nghiệp đã đạt được những con số rất tích cực như diện tích trang trại đạt 8 ha, trồng được trên 2500  gốc bưởi diễn, số lượng bò sinh sản đạt 10 con bò mẹ va số lượng lợn thương phẩm đạt 30 con.

Cho tới năm 2022, Hop Farm cho biết họ đã phủ kín được diện tích theo quy hoạch và dự kiến sẽ thu hoạch vụ thứ 2 của cây bưởi trong năm nay. Dự kiến từ 3 – 6 tháng tới, doanh nghiệp sẽ đạt được những mục tiêu n về tiến độ thực hiện như cải tạo khu chuồng trại chăn nuôi (mở rộng kho chứa, mái che, cải tạo chuồng lợn theo công nghệ chuồng sàn tiết kiệm nước), cải tạo đệm lót sinh học, thay thế đệm lót hiện nay (trấu và mùn cưa) bằng cỏ và cây dại trên đồi bưởi và phân loại và quản lý rác thải nhựa, rác thải rắn, rác thải hữu cơ trong trang trại. Doanh nghiệp dự kiến đầu vào bao gồm việc đầu tư thêm dự kiến 50-60 triệu đồng, thuê thêm nhân lực từ bên ngoài, có được 1-1,5 tấn cỏ và cây dại trên băm nhỏ, phơi khô và 10 lít chế phẩm sinh học. Hop farm hướng tới việc đặt được kì vọng về hiệu quả đầu ra bao gồm việc hoàn thiện vòng tuần hoàn trồng cỏ/nuôi bò/lấy phân/bón cho cây bưởi, cỏ, hoàn thiện vòng tuần hoàn nuôi lợn/lấy phân/bón cho cây bưởi, cỏ và hướng tới mục tiêu trang trại không rác thải.

Mô hình Hop Farm

Ngoài ra, Hop Farm cũng xác định kỳ vọng dài hạn của doanh nghiệp (1 – 5 năm). Chẳng hạn về tiến độ thực hiện, doanh nghiệp mong muốn mở rộng hoạt động nuôi lợn với quy mô từ 150-200 con lợn thịt/năm, tăng sản lượng đàn bò sinh sản lên 15-20 con bò mẹ,  đạt được tổng lượng phân bón hữu cơ (phân bò + phân lợn)tự sản xuất: 100-150 tấn/năm. Doanh nghiệp kì vọng đầu vào sẽ bổ sung 5-10 con bò cái sinh sản (ước 100-200 triệu), lợn giống 150-200 con/năm (ước 150-200 triệu/năm), bổ sung thêm 01 nhân lực lao động thường xuyên (lên 03 lao động). Kì vọng về hiệu quả đầu ra trong 1-5 năm tới bao gồm đạt được sản lượng bưởi diễn: 15-20 vạn quả (150-200 tấn), bê thương phẩm đạt15-20 con/năm, lợn thương phẩm đạt 150-200 con/năm, trang trại hữu cơ, tuần hoàn và tiết kiệm chi phí sản xuất/hiệu quả kinh tế, được cộng đồng biết đến thương hiệu và sản phẩm.

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU MỘT NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH?

CHIA SẺ MÔ HÌNH

(1872)