KCN Nam Cầu Kiền: Định hướng phát triển theo mô hình kinh tế tuần hoàn

Ngành công nghiệp là một trong những ngành quan trọng của nền kinh tế, với nhu cầu ngày càng tăng. Tại Việt Nam, Ban quản lý khu công nghiệp (KCN) có quy định ngày càng cao về tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Do đó, các doanh nghiệp đã và đang đổi mới công nghệ nhằm giảm ô nhiễm môi trường và tăng giá trị sản xuất, hướng tới phát triển bền vững. Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2023, Tạp chí Môi trường có cuộc trao đổi với TS. Phạm Hồng Điệp – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Shinec (Chủ đầu tư KCN Nam Cầu Kiền) về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), việc thực hiện kinh tế tuần hoàn và lộ trình giảm phát thải khí nhà kính giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và tạo dựng hình ảnh thân thiện hơn với khách hàng.

Xem thêm tại: https://tapchimoitruong.vn/chuyen-muc-3/kcn-nam-cau-kien-dinh-huong-phat-trien-theo-mo-hinh-kinh-te-tuan-hoan-29321

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU MỘT NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH?

CHIA SẺ MÔ HÌNH

(37)