CIRAC

CIRAC sử dụng hệ thống để biến nhựa nhiệt dẻo nhiều lớp nhôm có trong bao bì snack và bao bì thực phẩm thành các sản phẩm và nguyên liệu có giá trị khác như nhôm, dầu diesel và than hoạt tính. Với thiết kế độc đáo của lò phản ứng CIRAC, kết hợp với các điều kiện nhiệt phân phù hợp, chúng tôi có thể tách màng nhôm ra khỏi chất thải trong khi lượng nhựa còn lại được chuyển thành nhiên liệu lỏng (gọi là dầu nặng) – góp phần biến chất thải thành tài nguyên quý giá.

CIRAC cung cấp giải pháp chuyển đổi chất thải nhựa nhiệt dẻo nhiều lớp nhôm thành các sản phẩm có giá trị, bao gồm:


 Aluminum (Ready)

Diesel (In development)


Activated Carbon (Concept)

Quy trình CIRAC không chỉ cắt giảm chi phí sản xuất nhôm xuống một phần ba so với khai thác thông thường mà còn tiết kiệm chi phí và giảm tác động lên môi trường bởi các hoạt động chôn lấp, đốt và khai thác.

Chúng tôi hiện đang phát triển các công nghệ mới để có thể chiết xuất được sản phẩm dầu nặng và tiến tới chiết xuất ra nhôm, dầu diesel và than hoạt tính.

Hiện tại, hệ thống của chúng tôi có thể sản xuất khoảng 300kg nhôm mỗi ngày từ 1 tấn chất thải từ bao bì thực phẩm. Nhôm tái chế có giá khoảng 1 USD/kg, trong khi chi phí vận hành của chúng tôi chỉ khoảng 0,2 USD/kg. Điều này có nghĩa là lợi nhuận khoảng 0,8 USD/kg và lợi nhuận mỗi ngày ước tính là 240 USD.

Nguồn doanh thu của cahúng tôi đến từ việc:

Bán các sản phẩm nhôm, dầu diesel và than hoạt tính;

Bán công nghệ (CIRAC).

Khách hàng tiềm năng của chúng tôi bao gồm:

Công ty đúc nhôm (bán sản phẩm);

Công ty đóng gói bao bì (bán sản phẩm và công nghệ);

Các công ty về năng lượng và rác thải nhựa (bán công nghệ);

Các công ty về rác thải và tái chế nói chung (bán công nghệ);

Chính phủ và các chính quyền địa phương;

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU MỘT NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH?

CHIA SẺ MÔ HÌNH

(146)