Kinh tế tuần hoàn trong thành phố: Nghiên cứu dân tộc học về kinh tế tuần hoàn trong bối cảnh đô thị Philippines

Báo cáo có tựa đề Kinh tế tuần hoàn trong thành phố: Nghiên cứu dân tộc học về kinh tế tuần hoàn trong bối cảnh đô thị Philippines nhấn mạnh sự cấp thiết phải chuyển sang một mô hình kinh tế tuần hoàn ở Philippines do vấn đề sản xuất và tiêu dùng không bền vững đang ngày càng gia tăng. Báo cáo cho chúng ta biết về những lợi thế của nền kinh tế tuần hoàn bao gồm ngăn ngừa sự mất đi của đa dạng sinh học, chống lại biến đổi khí hậu và giải quyết vấn đề rác thải với tiềm năng cung cấp việc làm xanh mới.

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(38)