Dữ liệu tuần hoàn cho nền Kinh tế tuần hoàn

Ở châu Âu, số hóa đã được công nhận sẽ có thể giúp cải thiện tính sẵn sàng của thông tin về các đặc tính của sản phẩm được bán. Ví dụ: “hộ chiếu sản phẩm điện tử” cần cung cấp thông tin về nguồn gốc, thành phần, khả năng sửa chữa và tháo dỡ của sản phẩm cũng như cách xử lý khi hết hạn sử dụng. Chiến lược Farm to Fork (từ Trang trại đến bàn ăn) của EU cũng sẽ góp phần đạt được một nền kinh tế tuần hoàn. Chiến lược này sẽ nhằm mục đích giảm tác động môi trường của lĩnh vực chế biến thực phẩm và bán lẻ bằng cách thực hiện hành động đối với vận chuyển, lưu trữ, đóng gói và chất thải thực phẩm. Điều này sẽ bao gồm các hành động chống gian lận thực phẩm, tăng cường năng lực thực thi và điều tra ở cấp Liên minh châu Âu.

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(84)