Circular Economy Bootcamp – Chi tiết khóa học và chương trình giảng dạy

Mục tiêu khóa học 

Khóa học Circular Economy Bootcamp nhằm tạo cơ hội đào tạo về chuyển đổi KTTH cho các doanh nghiệp đồng thời thúc đẩy phong trào chuyển đổi tuần hoàn trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Để tạo ra một cộng đồng KTTH hoạt động hiệu quả, Chương trình Đào tạo Giảng viên (TOTs) cũng đã được triển khai. 

Đối tượng tham gia 

Khóa học Circular Economy Bootcamps: Doanh nghiệp, bao gồm các nhà quản lý và cán bộ kỹ thuật/phát triển bền vững

Chương trình Đào tạo Giảng viên (TOTs): Các giảng viên đại học và các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý doanh nghiệp, quản trị viên và những người phụ trách các bộ phận phát triển bền vững trong các doanh nghiệp, CSO và NGO.

Loại hình đào tạo 

Khóa học: eLearning, Tự học 

Chi tiết khóa học, chương trình giảng dạy

Nội dung sẽ được cập nhật thường xuyên chúng tôi hoan nghênh tất cả các học viên chia sẻ tài liệu để góp phần vào quá trình chuyển đổi sang KTTH tại Việt Nam. 

Khóa học Circular Economy Bootcamp bao gồm 12 mô-đun. Bạn có thể xem chi tiết giáo trình và nội dung tại trang sau đây.

Liên lạc 

Nếu câu hỏi hoặc thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ với chúng tôi: 

  • Bà Hoàng Thị Diệu Linh – Cán bộ chương trình, Kinh tế Tuần hoàn và Xử lý chất thải hoang.thi.dieu.linh@undp.org 
  • Ông Nguyễn Tùng Lâm – Cán bộ Mạng lưới Kinh tế tuần hoàn Việt Nam lam.nguyen.tung@undp.org 

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(82)