Bộ công cụ EPR | Kinh nghiệm triển khai Hệ thống EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất) đối với bao bì sản xuất

Bộ công cụ Trách nghiệm mở rộng của nhà sản xuất EPR được dịch sang Tiếng Việt trong khuôn khổ dự án “Suy nghĩ lại về nhựa – Giải pháp kinh tế tuần hoàn cho rác thải biển”. Đây là dự án do Liên minh Châu Âu và Bộ Hợp tác kinh tế & Phát triển Liên bang Đức (BMZ) đồng tài trợ, Cơ quan hợp tác Đức – GIZ và Cơ quan hợp tác kỹ thuật quốc tế Pháp – Expertise France triển khai. Bản dịch Bộ công cụ EPR đã được các chuyên gia kỹ thuật hiệu đính. Sau đó, dự án đã tham vấn ý kiến của một số đơn vị tại Hội thảo về Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất đối với bao bì, do Vụ Pháp chế – Bộ Tài nguyên và Môi trường, Expertise France đồng tổ chức ngày 20 tháng 01 năm 2021 tại TP Hồ Chí Minh.

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(122)