Giảm thiểu rác thải tại Việt Nam, cần hành động trước khi quá muộn! – Nghiên cứu của PRX-Vietnam

Ấn phẩm này được thực hiện trong khuôn khổ chương trình “Chất lượng sống – Chất lượng đô thị”, là kết quả của quá trình hợp tác giữa Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Vùng Île-de-France, với sự hỗ trợ tài chính của Cơ quan Phát triển Pháp. Nhờ chương trình này, các đối tác hướng tới mục tiêu cải thiện chất lượng môi trường sống tại Hà Nội bằng cách hỗ trợ chính quyền và người dân thành phố chú trọng hơn đến các vấn đề môi trường thông qua bốn dự án:

  • phát triển đô thị bền vững
  • quản lý sinh thái không gian xanh
  • đo lường chất lượng không khí
  • giảm thiểu chất thải

 

Mục tiêu biên soạn ấn phẩm này là tổng hợp và phổ biến kiến thức khoa học về giảm thiểu chất thải ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp phù hợp với năng lực của một địa phương. Thông tin thu thập được trong ấn phẩm này là kết quả của nghiên cứu được thực hiện trong ba năm. Hơn 80 cuộc phỏng vấn với những chủ thể từ trung ương tới địa phương, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, người thu gom và tái chế, v.v…

 

Ấn phẩm có sẵn bằng tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp.

BẠN MUỐN GIỚI THIỆU ẤN PHẨM CHO MẠNG LƯỚI?

CHIA SẺ TÀI LIỆU

(87)