Kiến thức

  • Hiển thị:

Tên văn bản Tổ chức ban hành Hoạt động
Hội thảo Bao bì bền vững trong ngành thực phẩm và đồ uống (F&B)
Hoàng Thị Diệu Linh
42 lượt
|
2 tuần trước
Tổng quan về dự án nhiên liệu sinh học và chính sách môi trường hiện nay
Hoàng Thị Diệu Linh
20 lượt
|
3 tuần trước
Hội thảo “Thành phố tuần hoàn”
Hoàng Thị Diệu Linh
151 lượt
|
2 tháng trước
Hỗ trợ tài chính chuyển đổi sang KTTH tại Việt Nam
Hoàng Thị Diệu Linh
140 lượt
|
3 tháng trước
Phân loại tài chính bền vững cho nền KTTH
Hoàng Thị Diệu Linh
48 lượt
|
3 tháng trước
Đo lường Chính sách KTTH: Khung kỹ thuật và Chỉ số
Hoàng Thị Diệu Linh
225 lượt
|
3 tháng trước