Kiến thức

  • Hiển thị:

Tên văn bản Tổ chức ban hành Hoạt động
Hội thảo “Tăng cường giá trị chất thải trong nông nghiệp tuần hoàn”
Hoàng Thị Diệu Linh
55 lượt
|
5 tháng trước
Áp dụng chuyển giao công nghệ để đạt được mô hình kinh tế tuần hoàn dưới góc nhìn dựa vào tài nguyên: Doanh nghiệp công nghệ cao
CEHub
31 lượt
|
6 tháng trước
Đo lường hiệu quả tài nguyên và kinh tế tuần hoàn: Cách tiếp cận giá trị thị trường
CEHub
49 lượt
|
6 tháng trước
Phát triển kinh tế tuần hoàn trong một nhà máy dầu cọ: Tích hợp quá trình cacbon hóa thủy nhiệt, khí hóa và phân hủy kỵ khí ở quy mô thí điểm để bình ổn hóa chùm quả rỗng
CEHub
21 lượt
|
6 tháng trước
Khám phá tác động của công nghệ Công nghiệp 4.0 đến tính bền vững xã hội thông qua cách tiếp cận kinh tế tuần hoàn
CEHub
15 lượt
|
6 tháng trước
Kinh tế tuần hoàn, giảm tốc độ tăng trưởng và tăng trưởng xanh là con đường nghiên cứu về các mục tiêu phát triển bền vững: Phân tích toàn cầu và chương trình nghị sự trong tương lai
CEHub
16 lượt
|
6 tháng trước