Hội thảo về ứng dụng các công cụ, chỉ số đo lường thực hiện kinh tế tuần hoàn

08:00-12:00 10/07/2024 - 10/07/2024 Online/Offline Tiếng Việt & Tiếng Anh Địa chỉ: Khách sạn Fortuna, số 6B Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Thực hiện theo Điều 139 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn. Bên cạnh đó, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, ban hành khung hướng dẫn áp dụng, đánh giá việc thực hiện kinh tế tuần hoàn.

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường là cơ quan đầu mối vận hành Mạng lưới kinh tế tuần hoàn Việt Nam, được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, chính sách về kinh tế tuần hoàn.

Nhằm hỗ trợ quá trình nghiên cứu, xác định các biện pháp, công cụ phù hợp để đo lường, đánh giá việc thực hiện kinh tế tuần hoàn theo quy định pháp luật và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường phối hợp với Quỹ Hanns Seidel Foundation (HSF) Việt Nam tổ chức “Hội thảo về ứng dụng các công cụ, chỉ số đo lường thực hiện kinh tế tuần hoàn”.

Thời gian: 8 giờ 00, Thứ Tư, ngày 10 tháng 7 năm 2024

Địa điểm: Khách sạn Fortuna, số 6B Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường trân trọng kính mời Quý Cơ quan cử đại biểu tham dự và đóng góp ý kiến tại Hội thảo.

Thông tin Hội thảo vui lòng truy cập và đăng ký theo đường link https://s.net.vn/hoithaoVCLCSTNMT107 sau trước ngày 09 tháng 7 năm 2024. Chi tiết vui lòng liên hệ Đ/c Nguyễn Thế Thông, cán bộ Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, điện thoại: 0915882828, email: thongnguyenthe15@gmail.com.

Chia sẻ

(27)